Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Γυναίκες και Βλαττοειδή*.

Λοιπόν, έχουμε τις γυναίκες.

Ορισμός.

Μια γυναίκα είναι ένας ενήλικος θηλυκός άνθρωπος, σε αντίθεση με τον άνδρα (που είναι ο ενήλικος αρσενικός).

Περί θηλυκού.

Θηλυκό είναι το φύλο ενός οργανισμού ή το μέρος ενός οργανισμού που αναπαράγει που παράγει τα ωάρια. Το ωάριο ορίζεται ως ο μεγαλύτερος από τους δύο γαμέτες (αρσενικό / Θηλυκό) στο ετερoγαμικό αναπαραγωγικό σύστημα, ενώ ο άλλο είναι το σπερματοζωάριο και είναι ο Αρσενικός γαμέτης. Ένα Θηλυκό άτομο δεν μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα νέο άτομο χωρίς πρόσβαση στους αρσενικούς γαμέτες. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση του ερμαφροδιτισμού και ο οποίος (ερμαφροδιτισμός) είναι μορφή παθογένεσης στους ανώτερους οργανισμούς ενώ είναι απολύτως φυσιολογικός στους κατώτερους και κατώτατους οργανισμούς. Επίσης ορισμένοι οργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν είτε με σεξουαλική επαφή είτε χωρίς (Παρουσία ερμαφροδιτισμού και φυλετικής αναπαραγωγής στο ίδιο άτομο).

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός και γενικός κανόνας πίσω από τις σεξουαλικές διαφορές στα διάφορα φύλα ανάμεσα σε όλα τα είδη και η παρουσία 2 διαφορετικών φύλων φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της πολλαπλής εξέλιξης μέσα στην ροή του χρόνου. Ακόμα, τα δύο φύλα φαίνεται να έχουν διαφορετική ιστορία το ένα από το άλλο.

Βιολογία και φύλο

Οι παράγοντες που καθορίζουν το φύλο ενός ατόμου είναι κυρίως βιολογικοί, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί. Μερικές γυναίκες είναι δυνατό να έχουν μη φυσιολογικές ορμονικές ή χρωμοσωμικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να μη διαθέτουν εξ ολοκλήρου τα χαρακτηριστικά της γυναικείας φυσιολογίας, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Χρησιμοποιώντας όρους βιολογίας, τα όργανα του θηλυκού φύλου εμπλέκονται στις διαδικασίες αναπαραγωγής, ενώ τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου σχετίζονται με την ανατροφή των απογόνων και την προσέλκυση του άλλου φύλου. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν καρυότυπο 46,XX, αλλά περίπου μία στις χίλιες έχει καρυότυπο 47,XXX και μία στις 2500 είναι 45,X.

Ενώ ο αριθμός των γυναικών που γεννιούνται είναι μικρότερος από τον αριθμό των ανδρών (η αναλογία βρίσκεται κάπου γύρω στο 1:1.05), τελικά υπολογίζεται ότι στην ηλικία των 60 και άνω, αναλογούν 81 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες. Επιπλέον, σε ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες αναλογούν μόνο 53 άνδρες για κάθε 100 γυναίκες. Σε γενικές γραμμές οι γυναίκες έχουν μικρότερο δείκτη θνησιμότητας από τους άνδρες, ζώντας κατά μέσο όρο πέντε χρόνια παραπάνω, εξαιτίας μιας ποικιλίας παραγόντων. Τέτοιοι μπορεί να είναι:

* γενετικοί παράγοντες (πχ. ύπαρξη περισσότερο ανθεκτικών γονιδίων στα φυλετικά χρωμοσώματα των γυναικών)
* κοινωνικοί παράγοντες (όπως για παράδειγμα η υποχρέωση των ανδρών, σε αρκετές χώρες, να εκτελούν στρατιωτική υπηρεσία)
* επιλογές με επιπτώσεις στην υγεία (όπως η τάση προς αυτοκτονία ή η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνίσματος).
* η παρουσία της οιστρογόνου ορμόνης στις γυναίκες, που έχει καρδιοπροστατευτική επίδραση στις προεμμηνοπαυσικές γυναίκες, και η επίδραση υψηλών επιπέδων ανδρογόνων ορμονών στους άνδρες.

Σύμβολο

Ένα κοινό σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει το θηλυκό είναι ♀ και περιγράφεται ώς ένας κύκλος με ένα μικρό σταυρό από κάτω. Το ίδιο σύμβολο χρησιμοποιείται και για τον πλανήτη Αφροδίτη. Απεικονίζει στην πραγματικότητα σχηματικά ένα καθρέφτη, σύμβολο, υποτίθεται, της «γυναικείας φιλαρέσκειας».

Κάποια τυχαία νούμερα.

Μέσος όρος ύψους το 1,6 μέτρα.
Μέσος όρος βάρους τα 45 κιλά.

Φωτογραφίες.


Συνεχίζω στο δεύτερο μέρος της μικρής αυτής κατάθεσης της μιαρής ψυχής μου.


Έχουμε λοιπόν τα Βλαττοειδή.

Ορισμός.

*Οι κατσαρίδες είναι έντομα, τα οποία αποτελούν μια τάξη: τα Βλαττοειδή (Blattodea, Blattaria). Από μερικούς ειδικούς το Βλαττοειδή θεωρούνται υπόταξη των δικτυόπτερων.

Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κατσαρίδων που ταξινομούνται σε 6 βασικές οικογένειες ανά τον κόσμο. Στη Ευρώπη αναφέρονται επί 150 είδη, στην Ελλάδα είκοσι.

Το επιστημονικό όνομα της τάξης «Βλαττοειδή» προέρχεται από το γένος «βλαττή» (Blatta).

Περιγραφή.

Το χρώμα ποικίλλει από ωχρό καστανό μέχρι μαύρο, με ή χωρίς στίγματα. Με 80 χιλιοστόμετρα το μεγαλύτερο μήκος παρατηρείται στο είδος Blaberus giganteus. Αντίθετα στο γένος Nocticola υπάρχουν είδη που φτάνουν μόνο δυο χιλιοστόμετρα σε μήκος. Το σώμα κατά κανόνα έχει σχήμα οβάλ και είναι νωτοκοιλιακά πλατυσμένο.

Τα στοματικά μόρια είναι μασητικού τύπου. Δεν δείχνουν εμπρός, αλλά προς τα κάτω και πίσω (υπογναθικά). Στο κεφάλι εκφύονται δυο μακριές νηματοειδείς κεραίες, οι οποίες αποτελούνται από πολλά άρθρα. Ξεπερνούν το μήκος του σώματος. Οι σύνθετοι οφθαλμοί κατά κανόνα είναι καλά αναπτυγμένοι. Οφθαλμίδια λείπουν.

Το μεγάλο πρόνωτο έχει την μορφή δίσκου και σκεπάζει το κεφάλι. Οι ταρσοί των ποδιών είναι πενταμερείς. Επιτρέπουν γρήγορο τρέξιμο, μόνο σε μερικά είδη συναντούμε ειδίκευση των ποδιών στο σκάψιμο. Οι μπροστινές πτέρυγες είναι δερματοειδείς (ψευδέλυτρα). Οι οπίσθιες πτέρυγες είναι μεμβρανώδεις και στη βάση παρουσιάζουν στρογγυλή επέκταση προς τα πίσω (λατινικά: vannus). Η νεύρωση είναι πρωτόγονη με επανειλημμένως κλαδωτές φλέβες επί μήκος και αρκετές εγκάρσιες φλέβες. Μερικά είδη είναι βραχύπτερα ή άπτερα.

Η κοιλία αποτελείται από δέκα ουρομερή και καταλήγει σε ένα ζεύγος κερκιδίων (ή κέρκων, cerci). Οι κέρκοι είναι αρκετά κοντοί αλλά πολυμελείς. Ο ωοθέτης είναι ατροφικός. Η μορφή των εξωτερικών γεννητικών οργάνων επιτρέπουν σφιχτή ένωση κατά το ζευγάρωμα.


Βιότοποι και γεωγραφική εξάπλωση.

Κατά κανόνα τα είδη ζουν στο έδαφος στα οργανικά κατάλοιπα, υπάρχουν όμως και είδη στο φύλλωμα χαμηλών φυτών και ακόμα δεντρόβια είδη, τα οποία βοηθούν στην επικονίαση ανθών. Αναφέρονται και είδη, που ζουν κατά μέρος στο νερό, εξίσου είδη τα οποία αντέχουν τις συνθήκες στις ερημιές. Είδη του γένους Arenivaga κατά της μέρες των ζεστών εποχών σκαρφαλώνουν στα δέντρα, ενώ στις κρύες νύχτες σκάβουν τρύπες στο χώμα και αποτραβιούνται σε αυτές. Μερικά είδη ζουν στις αποικίες των μυρμηγκιών ή στις φωλιές άλλων ζώον. Τα είδη, τα οποία συναντούμε στις οικοδομές, κατά την ημέρα κρύβονται πίσω από εικόνες ή μεταξύ επίπλων και τοίχων, σε ρωγμές μεταξύ πυρότουβλων, κάτω από παλιές ταπετσαρίες, στις σωλήνες αποχέτευσης κ.λ..

Η γεωγραφική τους εξάπλωση είναι παγκόσμια με εξαίρεση τις περιοχές των πόλων και των υψομέτρων πάνω από τα 2.000 μέτρα. Το είδος Eupolyphaga everestinia όμως βρέθηκε σε ύψος 5.639 μέτρων. Το πλήθος των ειδών συναντούμε στα τροπικά και υποτροπικά κλήματα. Μερικά είδη είναι ενδημικά, άλλα, ιδιαίτερα συνανθρώπινα είδη παριστάνουν παγκόσμια εξάπλωση, γεγονός που εκφράζεται λ. χ. στο όνομα «περιπλανητής» του γένους Periplaneta. Στην Ελλάδα αναφέρονται τα εξής είδη:
Εικ. 2: Periplaneta americana, κάψες για αυγά

* Blattella germanica (Linnaeus 1767)
* Loboptera decipiens decipiens (Germar 1817)
* Capraiellus tamaninii (Galvagni 1972)
* 4 είδη του γένους Ectobius Stephens 1835
* 9 είδη του γένους Phyllodromica Fieber 1853
* Supella longipalpa (Fabricius 1798)
* Blatta orientalis Linnaeus 1758
* Polyphaga aegyptiaca (Linnaeus 1758)
* Psammoblatta curtipennis(Chopard 1929)
* Psammoblatta livida (Brunner von Wattenwyl 1865)


Κάποια τυχαία νούμερα.

Μέσος όρος μήκους 3-4 εκατοστόμετρα.
Μέσος όρος βάρους ΓΑΜΗΜΕΝΑ ΑΜΕΛΗΤΕΟ!!!

Φωτογραφίες.
Συμπέρασμα/πόρισμα/κραυγή απελπισίας.


ΟΠΟΙΑ ΓΑΜΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΞΑΝΑΤΡΟΜΑΞΕΙ ΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΧΙΖΩ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΧΑΡΤΑΚΙ ΣΤΗ ΓΑΜΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ "Υπάρχει κατσαρίδα" Ή ΜΕ ΞΥΠΝΑΕΙ ΣΕ ΑΣΧΕΤΕΣ ΩΡΕΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΩΣ ΑΛΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΒΡΗΚΕ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟ Ή/ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΥΑΡΛΑΘΟΤΕΠ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΑΒΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΕΚΕΙ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ!!!!!

ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΗΜΕΝΑ ΣΚΑΘΑΡΙΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΕΤΕ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΟΛΑ ΓΑΜΩ ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟ ΣΑΠΙΟ.
ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΔΑΓΚΩΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΖΑ Η ΠΑΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ 987987987966 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΒΛΑΜΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΤΕ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΑΜΩ ΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΑΖΙ ΓΑΜΩ.

ΤΕΛΟΣ.
ΤΕΡΜΑ.
ΝΙΣΑΦΙ!!!

ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ.

ΒΛΑΜΜΕΝΑ ΟΝΤΑ.